Zadania:
Psychoterapia młodzieży od 14 r.ż., rodziców i opiekunów.