Zadania:

Diagnoza uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – kl. III -VIII szkoły podstawowe.
Terapia pedagogiczna – kl. IV-VI szkoły podstawowe.
Terapia pedagogiczna w trybie konsultacyjnym uczniów kl. VII- VIII szkół podstawowych.
Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci ze szkół podstawowych.