Placówki:Szkoła Podstawowa nr 61, Technikum Kolejowe, CKU 2.

Zadania: Diagnoza psychologiczna.