W dniach 09.11.2022r. – 15.11.2022r. prowadzimy nabór uzupełniający na zajęcia organizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 W celu zgłoszenia dziecka należy dostarczyć do sekretariatu poradni kopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z wypełnioną “Kartą zgłoszenia na zajęcia” (do pobrania z naszej strony:  https://poradnia9.waw.pl/oferta/#wczesne-wspomaganie-rozwoju).

Zasady naboru uzupełniającego na zajęcia WWRD