Grupa wsparcia dla rodziców dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych. 

Prowadzące  –  Agnieszka Piechota i Izabela Wardecka.

Dla kogo? – Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice w zajęciach uczestniczą bez dzieci.

Termin realizacji – spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, w poniedziałki w godz. 17.30 – 19.30.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2023 r.

Cel spotkań

  • Udzielanie wsparcia w bieżących trudnościach związanych z wychowaniem dzieci oraz wspólne szukanie rozwiązań;
  • Umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi rodzicami;
  • Poprawa samopoczucia i samooceny rodziców;
  • Wypracowanie asertywnych wzorców zachowania się w trudnych sytuacjach społecznych;
  • Poszerzanie wiedzy rodziców związanej z rozwojem i wychowaniem dzieci.