Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2023/24 będzie odbywała się od 1 do 23 czerwca 2023 r.Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z wypełnionym Wnioskiem – Kartą Zgłoszenia. Do  7 lipca 2023 r.  rodzice/ opiekunowie prawni otrzymają telefoniczną…

Czytaj więcej

Z dniem1 września 2024 r. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”, ul. Wiśniowa 56 zmieni siedzibę na ul. Dzielną 7 w Warszawie. Podstawa prawna:  Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2509/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Czytaj więcej

Drodzy Rodzice, zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapobiegania uzależnieniom w sieci. Warsztaty odbędą się w Sobotę 6 maja 2023r., w godz. 9.00 – 13.00 Przyjmujemy zapisy: tel. 22 822 28 87, 22 822 07 51 e-mail: sekretariat@poradnia9.waw.pl osobiście w sekretariacie poradni Przy zapisie prosimy podać numer telefonu i adres mailowy. Liczba…

Czytaj więcej

Zaproszenie Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie przy ul. Radomskiej 13/21 zaprasza wszystkich chętnych rodziców uczniów klas ósmych pochodzących z imigracji na jednorazowe spotkanie w ramach doradztwa zawodowego na temat „Gdzie uczyć się po szkole podstawowej?” Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się  z obowiązującym systemem edukacji w Polsce i możliwościami wyboru  dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla swojego…

Czytaj więcej