Zajęcia ruszają już w czerwcu! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2024/25 będzie odbywała się od 3 do 21 czerwca 2024 r. Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero “Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z wypełnionym Wnioskiem – Kartą Zgłoszenia. Szczegółowe…

Czytaj więcej

W najbliższą sobotę rusza WARSZAWSKI TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – akcja promująca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.  Od 16 do 23 marca w Warszawie odbędą się otwarte wydarzenia, które będądotyczyć najczęstszych problemów zdrowia psychicznego dzieci imłodzieży. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycielioraz do młodzieży. Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci wdziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzieląsię swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami.Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznegodzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak: rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem, zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży, depresja i lęk,  wsparcie emocjonalne w domu i w szkole,  rola rodziców i opiekunów w promowaniu zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego. Pełny harmonogram wydarzeń Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajduje się pod linkiem: https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne W załączeniu, do wykorzystania materiały graficzne: Plakat WTZP Ulotka WTZP

Czytaj więcej

Coaching to metoda pracy z klientem zainteresowanym własnym rozwojem i realizacją konkretnych celów. Dzięki pracy z coachem klient ma możliwość optymalizować swoje działania, podejmować lepsze decyzje, lepiej rozpoznawać i wykorzystywać swoje naturalne umiejętności. Coach ma za zadanie wzmocnić klienta oraz wesprzeć w samodzielnym dokonaniu zmiany w oparciu o jego indywidualne zasoby. Przykładowe tematy coachingowe: wyznaczenie…

Czytaj więcej