Coaching to metoda pracy z klientem zainteresowanym własnym rozwojem i realizacją konkretnych celów. Dzięki pracy z coachem klient ma możliwość optymalizować swoje działania, podejmować lepsze decyzje, lepiej rozpoznawać i wykorzystywać swoje naturalne umiejętności. Coach ma za zadanie wzmocnić klienta oraz wesprzeć w samodzielnym dokonaniu zmiany w oparciu o jego indywidualne zasoby. Przykładowe tematy coachingowe: wyznaczenie…

Czytaj więcej

Poniżej znajdą Państwo informacje o wakacyjnym konkursie fotograficznym ,,Latarnia morska we wspomnieniu z wakacji” dla klientów i sympatyków naszej Poradni. Serdecznie zapraszamy Do pobrania: Regulamin konkursu

Czytaj więcej

Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2023/24 będzie odbywała się od 1 do 23 czerwca 2023 r.Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z wypełnionym Wnioskiem – Kartą Zgłoszenia. Do  7 lipca 2023 r.  rodzice/ opiekunowie prawni otrzymają telefoniczną…

Czytaj więcej

Z dniem1 września 2024 r. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”, ul. Wiśniowa 56 zmieni siedzibę na ul. Dzielną 7 w Warszawie. Podstawa prawna:  Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2509/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Czytaj więcej