Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2024/25 będzie odbywała się od 3 do 21 czerwca 2024 r.

Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero “Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z wypełnionym Wnioskiem – Kartą Zgłoszenia.

Szczegółowe zasady naboru na zajęcia WWRD w naszej poradni znajdują się w  zakładce OFERTA/Wczesne Wspomaganie Rozwoju: https://poradnia9.waw.pl/oferta/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Informujemy, że zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się w godzinach 8.00-13.00.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszej poradni udziela Barbara Pondo –  koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w PPP Nr 9.