Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2023/24 będzie odbywała się od 1 do 23 czerwca 2023 r.
Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni oryginał lub ksero Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z wypełnionym Wnioskiem – Kartą Zgłoszenia.

Do  7 lipca 2023 r.  rodzice/ opiekunowie prawni otrzymają telefoniczną informację o decyzji zespołu WWRD– informację o wynikach rekrutacji.

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wczesnego wspomagania udziela Barbara Pondo –  koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w PPP Nr 9.

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

poradnia9.waw.pl/oferta/wczesne-wspomaganie-rozwoju