Co chroni nasze dzieci przed ryzykownymi zachowaniami

Wyniki badań przeprowadzonych w warszawskich gimnazjach

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów (kl. I–II).
Badania objęły 3 tysiące uczniów z 90 gimnazjów (publicznych i niepublicznych).

Zachowania problemowe:

 • przemoc i zachowania agresywne;
 • wykroczenia;
 • używanie substancji psychoaktywnych;
 • problemy szkolne.

Wyniki badań wskazują na następujące czynniki chroniące:

 • subiektywne normy przeciwne piciu alkoholu;
 • pozytywny stosunek do swoich nauczycieli;
 • udział w praktykach i uroczystościach religijnych;
 • dodatkowe zajęcia/ konstruktywne zainteresowania;
 • negatywna postawa kolegów/ koleżanek do narkotyków;
 • dobry kontakt z tatą;
 • monitorowanie przez rodziców miejsc, gdzie gimnazjalista spędza czas poza domem;
 • pozytywny stosunek do szkoły;
 • nieformalna kontrola sąsiadów.

Czynniki ryzyka:

 • czynnik indywidualny, związany najprawdopodobniej z tzw. „potrzebą doznań”;
 • przebywanie w towarzystwie młodzieży, w którym używało się narkotyków;
 • picie alkoholu przez bliskich kolegów/ koleżanki;
 • wczesna inicjacja papierosowa;
 • posiadanie przekonań akceptujących przemoc.

Badanie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie — K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik.

Więcej informacji (plik PDF)