Kiedy dziecko rośnie, coraz więcej rozumie i potrafi. Buduje z klocków, rysuje, wycina, lepi, staje się coraz bardziej samodzielne podczas spożywania posiłków, mycia się, ubierania. Aby wyko-nać te i inne czynności jego ręce muszą ze sobą współpracować. Zazwyczaj jedna z nich jest ręką silniejszą, dominującą. To właśnie nią dziecko posługuje się podczas rysowania, wycinania, spożywania posiłków czy mycia zębów. U większości osób w społeczeństwie ręką dominującą jest ręka prawa. Z tego względu różne narzędzia pracy, przedmioty, jak też samo pismo – wygląd liter, sposób pisania i łączenia ich ze sobą, kierunek czytania i pisania są dostosowane do osób prawo-ręcznych – czytamy i piszemy od strony lewej do prawej. Lateralizacja – co to takiego? Proces ustalania się dominacji jednej ze stron ciała następuje wraz z rozwojem dziecka i nazywa się lateralizacją. Trwa on do około 6 roku życia, choć zwykle już dużo wcześniej można zaobserwować skłonność dziecka do używania w różnych sytuacjach konkretnej ręki. Podczas procesu lateralizacji jedna z półkul mózgowych staje się dominująca: u osób praworęcznych jest to półkula lewa, u osób leworęcznych jest to półkula prawa. Oprócz ręki mamy też dominujące oko, ucho oraz nogę. Rodzaje lateralizacji
> Jednorodna: może być prawostronna (dominujące są: prawa ręka, oko, ucho i noga; świadczy ona o dominacji półkuli lewej) lub lewostronna (dominujące są: lewa ręka, oko, ucho i noga, świadczy to o dominacji półkuli prawej)
> Niejednorodna: zwana lateralizacją skrzyżowaną (dominacja ręki, oka, ucha i nogi dotyczy różnych stron ciała, np. dominujące jest oko prawe, a ręka lewa, noga lewa albo dominująca ręka prawa, a lewe oko i noga lewa Nieustalona lub słabo ustalona: dzieje się tak, gdy brak jest ustalonej dominacji poszczególnych narządów ruchu i zmysłu, obie strony ciała są jednakowo aktywne lub żadna ze stron nie jest wystarczająco sprawna.

Pod poniższym linkiem znajdziecie artykuł wyjaśniający czym jest lateralizacja, jak ją sprawdzić oraz w jaki sposób pracować nad nią z dzieckiem.

Lateralizacja – artykuł do pobrania

Alicja Paderewska – pedagog, terapeuta