Prowadzące – Ewa Kreft i Agnieszka Popławska

Dla kogo? – dzieci 3;0 – 4;11 lat (dwie grupy: 3  i 4  latki)

Termin realizacji – Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki przez cały rok szkolny. Zaplanowane jest:
12 spotkań w I semestrze – dla dzieci 4;0-4;11 lat. 
12 spotkań w II semestrze – dla dzieci 3;0-3;11 lat.

Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami terapii miofunkcjonalnej

Cele ogólne

  • nabycie prawidłowego toru oddechowego w spoczynku;
  • torowanie właściwego wzorca połykania;
  • poszerzenie zasobu słownictwa czynnego i biernego dziecka;
  • podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych;
  • oddziaływania profilaktyczne.