Prowadzące – Ewa Kreft i Agnieszka Popławska

Dla kogo? – dzieci 3 – 5 lat (dwie grupy: 3-4 lat i 4-5 lat)

Termin realizacji – Cały rok szkolny

Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami terapii miofunkcjonalnej

Cele ogólne

  • nabycie prawidłowego toru oddechowego w spoczynku;
  • torowanie właściwego wzorca połykania;
  • poszerzenie zasobu słownictwa czynnego i biernego dziecka;
  • podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych;
  • oddziaływania profilaktyczne.