Z dniem1 września 2024 r. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”, ul. Wiśniowa 56 zmieni siedzibę na ul. Dzielną 7 w Warszawie.

Podstawa prawna:  Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXVII/2509/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.