W dniu 18 października 2022 roku długoletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie, Maria Saternus-Maj, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Uroczystość odbyła się w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce „Historia i ludzie”.