18 października 2022 roku w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medale Komisji Edukacji Narodowej w imieniu Ministra Oświaty i Nauki wręczał Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec. Gratulacje nagrodzonym składała również Mazowiecka Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska. Wyróżnieni zostali nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy różnych placówek oświatowych z terenu Mazowsza. Wśród nich znalazła się Maria Saternus-Maj, psycholog, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie, przy ul. Radomskiej 13/21. W gronie osób zasłużonych dla ochockiej Oświaty, odznaczonych Medalem KEN byli również: naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania – Krzysztof Grochowski, dyrektor XIV L.O. im. S. Staszica – Agnieszka Potocka, , dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia – Renata Wrotniak i wieloletnia dyrektor Przedszkola nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego – Hanna Warmińska. Nagrodą Ministra została uhonorowana pani Anna Szwed – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” oraz nauczycielka informatyki w XIV L.O. im. S. Staszica – Joanna Śmigielska. Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała Joanna Koza – również nauczycielka informatyki z tego liceum.

Uroczystość uświetnił wzruszający koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej. Uzdolnione dzieci i młodzież doskonale interpretowały muzykę filmową
i musicalową na gitarach, fletach, a nawet saksofonie. „Liber tango” Astora Piazzoli
w wykonaniu duetu pedagogów i występ 8-letniego saksofonisty na długo pozostaną w pamięci nagrodzonych i wszystkich zebranych w Auli Schumana.

Kolejna uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień za zasługi dla oświaty i wychowania już za rok. Pro publico bono!