Placówki: LO nr XIV
Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna.

Zespół orzekający – wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju