Wicedyrektor Poradni

Placówki: Przedszkola: 61, 99, 102, 293
Zadania: diagnoza i pomoc psychologiczna.

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z małym dzieckiem w trudnej sytuacji emocjonalnej.

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.