Wicedyrektor Poradni

Placówki:
Przedszkola: 111, 114, 225
SP: 23, 61

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.

Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży.
Neurofow – diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego dla uczniów od 6-go r.ż.