Placówki: SP 23 i LO VII
Zadania: diagnoza i pomoc psychologiczna.