Zadania:
Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich w osiągnięciu gotowości szkolnej do nauki czytania i pisania.
Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.