Placówki: Przedszkola: 59, 61, 315, 404, „Jordanek”
SP: 10, 152

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.

Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży.