Placówki: Przedszkola 70, 111 225, 255, 312.
Szkoły Podstawowe 23, 61.

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.