Zadania: SP 10 i SP 97 (klasy 5 – 8)
Zadania: Diagnoza psychologiczna.