Placówki: SP 280 i LO 21
Zadania:,/strong Diagnoza i pomoc psychologiczna.