Placówki: ZSE 4 i LO 69

Zadania: Diagnoza psychologiczna.