Placówki: Przedszkola 100, 114, 239
SP 264, 280.

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.

Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży.

Diagnoza logopedyczna dla Zespołu Orzekającego.

Koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

WWRD – terapia logopedyczna.