Placówki: Przedszkola 66, 100, 101, 102, 239
SP 264, 280.

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.

Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży.

Diagnoza logopedyczna dla Zespołu Orzekającego.
Koordynator WWRD. WWRD – terapia logopedyczna.