Placówki: Przedszkole 114
Przedszkola Integracyjne 312, 404
ZS 26 z LO, Technikum Urbanistów

Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna.