Zadania Doradztwo zawodowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Porady indywidualne na terenie poradni i szkół ponadpodstawowych. Konsultacje z rodzicami.
Szkolenia rad pedagogicznych.
Koordynator dzielnicowej sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Koordynator Dzielnicowego Systemu Doradztwa Zawodowego.