Placówki: ZS Samochodowych i Licealnych nr 1
SP i LO Niepubliczne

Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna.

Diagnoza SI.