Zadania:
Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas VIII SP.
Doradztwo zawodowe: porady indywidualne na terenie poradni i szkół podstawowych.
Diagnoza pedagogiczna i konsultacje dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – klasy VII, VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.