Placówki: Przedszkola 99, 176, 241, 248, 293, 312
Szkoły Podstawowe 97, 175

Zadania:  Diagnoza i terapia logopedyczna.
Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynator konsultacji Wczesnej Interwencji.