Placówki: Przedszkola 66, 101, 102, , 176, 293
Szkoły Podstawowe 97, 175

Zadania: Diagnoza i terapia logopedyczna.