Zadania:
Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania kl. III-VI szkoły podstawowe.
Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich w osiągnięciu gotowości szkolnej do nauki czytania i pisania.
Przesiewowe badania słuchu uczniów szkół podstawowych.