Placówki: SP 23 i LO 160

Zadania: Diagnoza psychologiczna.

Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia psychologów i pedagogów szkół.
Grupa Interwentów Oświatowych.