Placówki: Niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Zadania: Diagnoza pedagogiczna.