Szkoła Podstawowa nr 61
WWRD – Terapia psychologiczna