Zadania:
Wspomaganie rozwoju dzieci 6–letnich i z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów ryzyka dysleksji – klasy I–III szkół podstawowych.

Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych z klas II-III i IV-V – zajęcia rozwijające ich kompetencje emocjonalno-społeczno-poznawcze.