Placówki: Przedszkola: 70, 101, 255, 315

Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna