Placówki: Zespół Orzekający

Zadania: Diagnoza psychologiczna i wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.