Zadania: Terapia SI (integracja sensoryczna) dla dzieci 5-6 letnich