Zadania:

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci (uczniów) uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne.
Coaching dla rodziców i nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych.