Placówki: Niep. SP przy MOW Księży Orionistów

Zadania:
Zespoły orzekające.
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci (uczniów) uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne.
Coaching dla rodziców i nauczycieli.