Zadania: Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Tomatis’a dla dzieci z klas 0 (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) i klas I-VIII szkół podstawowych.