Zadania:
Diagnoza dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – szkoły ponadpodstawowe.

Koordynator warszawskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli tutorów oraz osób zainteresowanych tą metodą.
Mediacje/ Tutoring.

Koordynacja praktyk studenckich.
Koordynacja wolontariatu.