Dyrektor Poradni

Koordynator warszawskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli tutorów oraz osób zainteresowanych tą metodą.
Mediacje/ Tutoring.

Koordynacja praktyk studenckich.
Koordynacja wolontariatu.