Zadania:
Wspomaganie rozwoju dzieci 6 letnich i z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
Terapia SI dla dzieci 5-7 letnich.
Trening Umiejętności Emocjonalno-Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynator dzielnicowej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.