Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0–3 lat.
Placówki: Przedszkola: 66, 111, 176
Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna.

Zajęcia grupowe dla dzieci 5-cio letnich.

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.

Koordynator ds. pomocy dla rodzin z małym dzieckiem.