Zadania:
Diagnoza pedagogiczna uczniów kl. IV – VIII SP i szkół ponadpodstawowych (w tym trudności w uczeniu się matematyki).

Videotrening komunikacji.
Terapia TSR/terapia traumy.