Placówki: Przedszkola: 59, 100, 241, “Jordanek”.
Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna.

Interwencja i pomoc psychologiczna w ramach „Warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty