Zadania: Przewodnicząca Zespołu Orzekającego.
Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna.
Wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów związane z wydawanymi dokumentami Zespołu Orzekającego.

Przedstawiciel Poradni w Dzielnicowym Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Ochota.