Zadania:
Diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym.
Diagnoza funkcjonalna dzieci w wieku przedszkolnym z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych.
Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów kl. I-II SP z ryzyka dysleksji.