Placówki: Przedszkola 225, 239, 248.
Zadania: Diagnoza i pomoc psychologiczna

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzica i dziecka w trudnej sytuacji emocjonalnej.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z elementami TUS.