Gdzie szukać pomocy?

  • 801 889 880 telefon zaufania dla osób uzależnionych od komputera i Internetu i ich bliskich (czynny codziennie w godzinach 17:00 – 22:00).
  • 800 100 100 bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, w tym cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami (poniedziałki—piątki w godz. 12.00—15.00).
  • 22 844 94 61; 669 544 344, e-mail: pozailuzja@wp.pl Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki Terapii „Poza Iluzją” – Mokotów, ul. Dąbrowskiego 75a – dla młodzieży od 14 r.ż., które nie mogą obejść się bez komputerów, smartfonów i tabletów.
  • 22 826 88 62; poradniadws@fdds.pl Poradnia Dziecko w Sieci. Pomoc dzieciom, które doświadczyły cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w Internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. Wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę.
  • 22 620 64 35; e-mail: à biuro@warszawski-powrotzu.pl Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – Warszawa Wola. Godziny pracy: poniedziałek 11:00–19:00, wtorek 11:00–16:00, środa 11:00–19:00, czwartek–piątek 11:00–16:00. Placówka przyjmuje osoby powyżej 12 r. ż. Leczone uzależnienia behawioralne w tym uzależnienie od nowych technologii (m.in. Internet, Facebook, gry, smartfony)
  • 22 622 99 09;  e-mail: mpu@pfs.pl, biuro@pfs.pl Powiślańska Fundacja Społeczna. Poradnia Rodzinna Mokotowska. Godziny pracy: poniedziałek–piątek 11:00–19:00. Placówka przyjmuje osoby w przedziale wiekowym 15–24 r.ż. z Warszawy Leczone uzależnienia behawioralne w tym uzależnienie od nowych technologii (m.in. Internet, Facebook, gry, smartfony)

Do pobrania Lista miejsc pomocowych (.pdf)