Od przedszkolaka do żaka

Prowadzące – Anna Biernacka i Ewa Ostrowska

Dla kogo? – Dzieci 6-letnie o przeciętnym (lub wyższym) poziomie rozwoju intelektualnego, które dla osiągnięcia szkolnej dojrzałości do nauki czytania i pisania wymagają dodatkowych działań wspomagających i korygujących ich rozwój psychoruchowy.

Termin realizacji – cały rok szkolny w piątki, godz. 15.00 – 16.30.

Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich w osiągnięciu gotowości szkolnej do nauki czytania i pisania.

Cele ogólne

  • kształtowanie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami w sytuacji zadaniowej;
  • budowanie odporności emocjonalnej, wdrażanie do utrzymania skierowanej na cel aktywności mimo doznawanych napięć;
  • rozwijanie pozytywnej motywacji do pokonywania trudności;
  • korygowanie i doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni;
  • podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
  • kształtowanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • usprawnianie procesów analityczno-syntetycznych funkcji słuchowych;
  • integracja czynności percepcyjno-motorycznych;
  • przygotowanie do nauki czytania i pisania;
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i współdziałania w grupie.


Umów się na pierwszą wizytę